PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING

Medebehandelaar dyslexie en dyscalculie

Reken Remedie Specialist

Jungle Memory coach

Master Sen HBO

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Een beelddenker ziet in één oogopslag het geheel.


De manier van lesgeven op de basisschool is veelal gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert.

Er komt vaak minder uit een kind dan ouders en school verwachten. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. “Het zit er wel in maar het komt er niet uit” wordt er dikwijls gezegd. Eindeloos oefenen volgens de methode van school levert niets op. Vaak is niet de leerstof het probleem (beelddenkers zijn vaak erg slimme kinderen) maar de manier van aanbieden en verwerken van de stof.


Als je een jonge beelddenker het cijfer 4 laat zien en vraagt wat er staat, kun je als antwoord krijgen: een bootje!

RT Soest biedt individuele begeleiding volgens de “Ik leer anders“- methode. Kinderen leren de lesstof visueel op te slaan en deze te vertalen naar beelden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn;

  • Het alfabet
  • Woordpakketten/ dicteewoorden
  • Leesproblemen
  • Cijfers: tellen, plus, min, tafelsommen, deelsommen
  • Klokkijken
  • Mindmappen voor de kinderen vanaf groep 6