PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING

Medebehandelaar dyslexie en dyscalculie

Reken Remedie Specialist

Jungle Memory coach

Master Sen HBO

RT Soest is de remedial teaching praktijk van Charlotte Veenendaal.

Scholen en ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor onderzoek en behandeling bij leerproblemen. Dit kan een tijdelijk leerprobleem zijn, het kind krijgt bepaalde lesstof niet onder de knie of het kind dient te leren omgaan met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie.

RT Soest werkt handelingsgericht met korte termijn doelen opgenomen in een handelingsplan. Het kind staat centraal en niet alleen het leren. Door in gesprek te  gaan met het kind, wordt duidelijk wat er wel goed gaat en wat zijn/ haar sterke kanten zijn die benut kunnen worden.

Contact met ouders èn school is een pré om een optimale leeromgeving te kunnen realiseren.