PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING

Medebehandelaar dyslexie en dyscalculie

Reken Remedie Specialist

Jungle Memory coach

Master Sen HBO

Remedial teaching betekent letterlijk „herstellend lesgeven“.

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er begeleiding wordt verleend aan kinderen die (pedagogisch/didactisch) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragstoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.


Er is een duidelijk onderscheid tussen bijles en remedial teaching. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Remedial teaching is het aanleren van vaardigheden van hoe om te gaan met leerstoornissen/ leerproblemen.