PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING

Medebehandelaar dyslexie en dyscalculie

Reken Remedie Specialist

Jungle Memory coach

Master Sen HBO

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.rtsoest.nl

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe lang ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Groep van de leerling
 • School
 • Gegevens van schoolvorderingen

Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens.

Bij aanmelding van een leerling wordt door de ouders/verzorgers een vragenformulier ‘ontwikkelingslijst’ ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de leerling en de school, gezinssituatie en loopbaan op de basisschool. Tevens is het gebruikelijk dat de school een vragenlijst betreft de leerling invult. Rapporten en/of onderzoeken uitgevoerd door RT Soest en andere zorgverleners worden digitaal en/of schriftelijk uitgewisseld tussen de praktijk, ouders en school (mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven).
Na elke begeleidingssessie wordt een verslag bijgehouden over de aangeboden leerstof en activiteiten tijdens de sessies en over de vorderingen van de leerling.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de remedial teaching;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;
 • En het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.

Derden

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Maar kunnen wel gedeeld worden uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
 • oefen- en toetswebsites die door de kinderen gebruikt worden in de begeleidingsperiode bij RT Soest.

Bewaartermijnen

 • De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url .Gegevens op papier worden in een dossier per leerling bewaard in een afgesloten archiefkast.

Gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?

Het is altijd mogelijk om je gegevens in te kijken, aan te passen of het verzoek tot verwijderen in te dienen. Neem van tevoren even contact op zodat we een en ander kunnen realiseren.